top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverTom Verheyden

Productiever samenwerken in teams: het belang van gedragsflexibiliteit voor bedrijf én medewerker

Bijgewerkt op: 21 jul.Productieve samenwerking is een hoeksteen voor het succes van elke organisatie. Het leidt tot betere resultaten, hogere efficiëntie en een concurrentievoordeel door ruimte te bieden voor innovatie.

Hoge productiviteit draagt ook bij aan een betere bedrijfsreputatie, niet alleen naar klanten maar bijvoorbeeld ook in het aantrekken van nieuwe getalenteerde medewerkers.

De voordelen van productiever samenwerken beperken zich echter niet tot het bedrijf alleen; ze hebben ook een positieve invloed op de medewerkers zelf!


Een cruciale factor om productiever samen te werken, is gedragsflexibiliteit. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van gedragsflexibiliteit bij het verbeteren van teamproductiviteit, welke voordelen dat ook zal hebben voor de medewerkers en bieden we praktische inzichten om deze vaardigheid te ontwikkelen.


Het belang van productiviteit in teamverband:

In een competitieve setting is productiviteit de sleutel tot succes. Voor bedrijven is het optimaliseren van het teamrendement van bijzonder belang om hun concurrentiepositie te behouden en groei te bevorderen.

Het verbeteren van teamproductiviteit zal voor een bedrijf leiden tot hogere efficiëntie, betere resultaten en een groter vermogen om aan de behoeften van klanten te voldoen.


Voor de medewerkers, biedt gedragsflexibiliteit de mogelijkheid om een beter inzicht te verwerven in hun eigen gedragsvoorkeuren en competenties maar ook die van de anderen.

Door zich bewust te worden van hun sterke punten en gebieden waarop ze zich verder kunnen ontwikkelen, kunnen medewerkers hun vaardigheden effectiever benutten en hun bijdrage aan het team vergroten. Dit leidt niet alleen tot persoonlijke groei, maar ook tot een groter gevoel van eigenwaarde en voldoening in het werk.


Heel vaak zien we dan ook “verborgen competenties” aan de oppervlakte komen – vaardigheden van je collega waarvan je niet wist dat die er waren. Teamleden leren dan waar ze complementair kunnen zijn voor bepaalde opdrachten en uitdagingen, voelen zich gewaardeerd, kweken meer begrip voor hun collega’s en doorgaans ontstaat er een grotere voldoening in het werk wat uiteraard de retentie ten goede komt. Het gevolg voor het bedrijf is uiteraard dan weer merkbaar in de productiviteit en effectiviteit van het team.

Wat is gedragsflexibiliteit?

Gedragsflexibiliteit verwijst naar het vermogen om onze reacties en gedragingen aan te passen aan verschillende gedragsstijlen en voorkeuren binnen een team. Het houdt in dat teamleden in staat zijn om hun communicatiestijl, samenwerkingsbenadering en reacties aan te passen aan de behoeften van anderen. Het gaat niet alleen om het veranderen van ons gedrag, maar ook om het begrijpen van verschillende perspectieven en het aanpassen van onze houding en denkwijze. Hierdoor ben je in staat effectief te handelen in zo goed als elke mogelijke situatie.


Gedragsflexibiliteit is cruciaal voor het opbouwen van sterke relaties, het verminderen van conflicten en het bevorderen van een positieve teamdynamiek.


De relatie tussen gedragsflexibiliteit en productiviteit:

Gedragsflexibiliteit heeft directe invloed op de productiviteit van een team. Door zich aan te passen aan de behoeften en voorkeuren van teamleden, zal de communicatie verbeteren, conflicten verminderen en de taakverdeling optimaliseren. Het zorgt voor een omgeving waarin teamleden zich gehoord en begrepen voelen, wat leidt tot een grotere betrokkenheid en motivatie om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.


De top 7 effecten van gedragsflexibiliteit op productiviteit zijn:


 1. Effectieve samenwerking: Gedragsflexibiliteit bevordert een effectievere samenwerking binnen een team. Teamleden die bereid zijn om zich aan te passen aan de gedragsvoorkeuren van anderen, kunnen gemakkelijker communiceren, informatie tijdig delen en taken efficiënter verdelen. Dit leidt tot een soepelere workflow en een hogere productiviteit.

 2. Vermijden van miscommunicatie: Gedragsflexibiliteit helpt de communicatiebarrières te doorbreken doordat teamleden zich bewust zijn van elkaars communicatiestijlen. Dit minimaliseert misverstanden, verwarring en vermijdt “rework”, zodat opdrachten en projecten geen vertraging oplopen en buiten budget gaan.

 3. Betere besluitvorming: Productieve teams kunnen sneller gefundeerde beslissingen nemen. Omdat teamleden openstaan voor verschillende perspectieven, kunnen ze effectiever samenwerken bij het analyseren van informatie, het identificeren van oplossingen en het nemen van beslissingen. Dit versnelt het besluitvormingsproces en verbetert de algehele productiviteit.

 4. Betere taakverdeling: Gedragsflexibiliteit maakt het mogelijk om de juiste persoon voor elke taak te vinden. Teamleden kunnen hun sterke punten en voorkeuren erkennen en deze matchen met de taken die moeten worden uitgevoerd. Dit leidt tot een betere taakverdeling, waarbij teamleden kunnen excelleren in gebieden waarin ze het meest competent zijn, waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

 5. Verhoogde teammotivatie: Gedragsflexibiliteit kan de motivatie binnen een team versterken. Wanneer teamleden zich begrepen en gewaardeerd voelen, zijn ze meer gemotiveerd om bij te dragen aan de gezamenlijke doelen. Dit resulteert in een hoger energieniveau, een verbeterde werkethiek en een verhoogde productiviteit.

 6. Flexibiliteit bij veranderingen: In een dynamische werkomgeving is het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen essentieel. Gedragsflexibiliteit stelt teams in staat om flexibel te zijn en zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden, processen of doelstellingen. Dit bevordert een vlotte overgang, minimaliseert weerstand en maximaliseert de productiviteit, zelfs in tijden van verandering.

 7. Betere conflictresolutie: Gedragsflexibiliteit speelt een cruciale rol bij het oplossen van conflicten binnen een team. Wanneer teamleden bereid zijn om zich aan te passen en elkaars perspectieven te begrijpen, kunnen ze conflictsituaties effectiever aanpakken. Ze zijn in staat om open te communiceren, compromissen te sluiten en constructieve oplossingen te vinden. Dit bevordert een harmonieuze werkomgeving en minimaliseert de negatieve impact van conflicten op de productiviteit van het team.

Door gedragsflexibiliteit te omarmen en te stimuleren, kunnen teams een hoger niveau van productiviteit bereiken. Het bevordert effectieve samenwerking, verbetert de communicatie, versnelt de besluitvorming en vergroot de motivatie van teamleden. Dit alles draagt bij aan een hogere efficiëntie en betere resultaten binnen het team en het bedrijf als geheel.


Het ontwikkelen van gedragsflexibiliteit in teams:

Het bevorderen van gedragsflexibiliteit begint met bewustzijn. Teamleden moeten zich bewust zijn van hun eigen gedragsvoorkeuren en openstaan voor het begrijpen van anderen.

Daarnaast is er het aanleren van technieken om in eender welke situatie, het gedrag te kunnen ‘kiezen’. Op deze manier leidt je zelf en is de kans groter dat het gedrag tot het gewenste effect zal leiden.


Je zou ook kunnen zeggen dat dit gaat over “leiderschap” – waarbij het vermogen om zichzelf te leiden vooraleer anderen te gaan leiden van essentieel belang is.


Hier zijn enkele tips om dit vermogen bij jezelf te ontwikkelen:


 1. Wees bewust van je eigen gedrag. Wat zijn jouw sterke punten, wat zijn je minder sterke punten of valkuilen. Wees je ook bewust dat jouw sterke punten op anderen anders kunnen overkomen als in “te veel”. Wat zijn je voorkeuren in communicatie, samenwerking en conflict(oplossing)?

 2. Observeer anderen. Hoe communiceren ze, hoe werken ze samen? Welke gedragsstijlen kan je onderscheiden? Hoe lossen ze conflicten op?

 3. Wees open-minded en flexibel. Wees bereid om andere gedragsstijlen en voorkeuren te begrijpen en aan te nemen wanneer dat een goede keuze zou zijn. Wees bereid om je gedrag aan te passen aan de behoeften van anderen.

 4. Wees geduldig en begripvol. Het kost tijd om gedragsflexibiliteit te ontwikkelen. Wees geduldig met jezelf en anderen.

Een goede introductie in deze materie kan je uiteraard vinden in boeken, artikels, enz. maar een belangrijk element om gedragsflexibiliteit te gaan beheersen is training en ontwikkeling. Het grootste effect kan bereikt worden wanneer een heel team in één keer getraind wordt omdat op dat moment het begrip zal ontstaan voor de diversiteit onder collega’s en het complementaire in competenties naar boven komt.


Door specifieke workshops, coaching en teambuildingactiviteiten zullen teamleden hun inzicht vergroten en specifieke vaardigheden ontwikkelen om gedragsflexibiliteit toe te passen in de dagelijkse samenwerking.


Dergelijke training draagt bij aan een positievere werkomgeving en een betere teamcultuur. Wanneer medewerkers zich begrepen voelen en in staat zijn om effectief te communiceren en samen te werken met hun collega's, ervaren ze meer betrokkenheid, tevredenheid en motivatie, wat op zijn beurt de algehele productiviteit en retentie van medewerkers ten goede komt.


Merk ook op dat, hoewel de voordelen van gedragsflexibiliteit nu wel duidelijk zijn, het belangrijk is om een gebalanceerde benadering te hanteren. Het gaat niet alleen om het aanpassen aan anderen, maar ook om het behouden van authenticiteit en het benutten van individuele sterke punten. Gedragsflexibiliteit gaat hand in hand met zelfbewustzijn en zelfacceptatie, waardoor medewerkers een gezonde balans kunnen vinden tussen aanpassing en individuele bijdrage.


Casestudies en succesverhalen:

Organisaties die gedragsflexibiliteit hebben omarmd, hebben doorgaans positieve resultaten ervaren sindsdien. Over het algemeen kan je stellen dat het implementeren van gedragsflexibiliteit in teams en management leidt tot een toename van 20% in productiviteit – wat eigenlijk wil zeggen dat er in een team van 5 mensen, één FTE aan tijd vrijkomt om andere taken te doen!!


Ik deel ook graag een aantal verhalen van teams waar ik zelf aan de slag ben geweest:


Een EMEA-marketing team had elkaar enkel nog maar online ontmoet en werkte op een "remote" manier al jaren samen. Er was niet echt sprake van een consistent en coherent verhaal wanneer het ging over teamwerking. Als gevolg, waren de teamleden niet proactief en enkel gefocust op hun eigen taken waardoor er niet werd gekeken wat anderen aan het doen waren. Dit leidde vaak tot dubbel werk, niet aankaarten van problemen, projecten die eindeloos voortsleepten en dan ook vaak werden gecanceld.

Tijdens de training werd het duidelijk dat veel leden hun instinctieve competenties niet lieten zien (onvoldoende vertrouwen), het vaak onduidelijk was wie nu welke rol had en dat er ook veel “vooronderstellingen” – eigenspraak – over het eigen kunnen roet in het eten gooiden.

Na het traject en individuele begeleiding is het vertrouwen onder de teamleden groter dan ooit, worden problemen proactief aangekaart en wordt er efficient gewerkt aan projecten en opdrachten.


De manager van een business unit vond dat er wellicht meer in zijn team zat maar kon de vinger niet goed leggen op waar het probleem nu eigenlijk zat. Bleek dat teamleden van die unit – die bestond uit zowel sales als administratieve krachten – wel degelijk hetzelfde doel voor ogen hadden maar dat er een spanningsveld was opgebouwd door de verschillende voorkeuren en gedragsstijlen (sales vs administratie). Hierdoor ervaarden ze naar eigen zeggen, tegenwerking van hun collega's.

Tijdens het traject ontstond het begrip dat door de diversiteit in voorkeuren eenieder op een bepaalde manier naar een verkoop keek, met zijn/haar verantwoordelijkheden indachtig maar nog altijd met hetzelfde doel voor ogen. Sterker nog, de teamleden vonden waar ze complementair konden zijn en taken begonnen te verschuiven naar de best geplaatste persoon. Dit zorgde voor een drastische verbetering in doorlooptijden!


De manager van een nieuwgevormd IT-team ondervond moeilijkheden in het aansturen van de divisie programmeurs. Zijn team was samengesteld - na acquisitie van een bedrijf - uit 2 teams die elk met hun eigen manager (nu teamlead) kwamen en dus 2 verschillende manieren van werken meebrachten. Elke meeting was een kleine oorlog omdat beide teamleads overtuigd waren dat hun methode de beste was. Bovendien zaten de twee teamleads aan 2 tegenovergestelde zijden van gedragsspectrum. De ene was resultaatgericht en direct; de andere mensgericht en introvert.

Tijdens het traject, dat ook een gedeelte bevatte om een nieuwe geconsolideerde werkwijze te kiezen, werd initieel veel tijd besteed aan het werken op de verschillen in gedragsvoorkeuren. Beide teamleads begrepen dat ze alle twee in staat waren een team te leiden, alleen op een andere manier.


Conclusie:

Productiever samenwerken in teams vereist aandacht voor gedragsflexibiliteit. Het vermogen om zich aan te passen aan verschillende gedragsstijlen en voorkeuren binnen een team is essentieel voor het stimuleren van productiviteit, het verminderen van conflicten en het opbouwen van sterke teamrelaties. Door bewustzijn en ontwikkeling van gedragsflexibiliteit te stimuleren, kunnen KMO's een positieve verandering teweegbrengen in hun teamdynamiek en uiteindelijk hun concurrentievoordeel vergroten.


Wil je meer weten over hoe gedragsflexibiliteit kan bijdragen in jouw bedrijf? Contacteer me gerust voor een babbel! Alles start met een conversatie!15 weergaven0 opmerkingen
bottom of page